Værktøjer

Herunder kan du læse om forskellige værktøjer, jeg anvender i det terapeutiske arbejde. Det er selvfølgeligt helt individuelt, om der er brug for værktøjer, og i så fald, hvad der føles brugbart for den enkelte.

Registrere tanker og følelser: At skrive ned, medvirker til, at man får fokus på de tanker og følelser, man har indeni. Det kan give et tydeligt billede af, uhensigtsmæssige handle- og tankemønstre, man har i hverdagen. Det kan også give et billede af, hvornår vi projicerer følelser i os selv/sider af os selv, vi ikke bryder os om, over i andre.

Arbejde med indre SKYGGER: Begrebet stammer fra psykoanalytiker Carl Jung, som arbejdede meget med det ubevidste aspekter af mennesket. Han beskrev Skyggen, som de egenskaber/sider af os mennesker, både ubevidste og bevidste, som vi ikke vil kendes ved, vi har. Det kan fx være vrede, misundelse, egoisme, fordømmelse, jalousi, mm

Måske har vi allerede gennem vores opvækst eller gennem kulturen lært, at gemme disse ”dårlige” egenskaber bort. Måske ved vi godt, vi indeholder disse, men viser det aldrig offentligt, eller måske kun til vores nærmeste. Hvis vi mister kontrollen, og disse skjulte sider bryder frem, har vi ofte efterfølgende meget skam- og skyldfølelse.

Der vil altid være meget psykisk energi bundet i vores skyggesider. Når man får skyggen frem i lyset, opdager man dog, at der faktisk ligger positive egenskaber bag. Bag vrede kan der fx ligge en kraft, der gør vi kan overleve, stå ved os selv, turde lytte til vores egen stemme, turde sige fra, ikke lader os grænseoverskride etc. Bag jalousien, som ofte kommer af et mindreværd, kan vi arbejde med at få større selvværd, så vi står bedre selv og bliver mindre afhængige af andres bekræftelse.

Vi har også "Hvide Skygger" som er vores kvaliteter og positive egenskaber, som vi er blinde for, at vi har. I terapien vil vi arbejde meget med, at få disse gjort mere tilgængelig og aktive. 

Arbejde med indre følelseskontakt: Mange mennesker er meget ”oppe i hovedet” og har næsten har glemt at "mærke efter" i kroppen. Man kan sige, at man bliver identificeret med sine tanker – både de positive og negative. Man kan fx. tænke, ”jeg var ret god i dag”, eller” jeg kan da heller aldrig finde ud af noget”. Men på en måde, ved vi godt, at det nok ikke er hele sandheden – at virkeligheden er mere kompleks. I terapien kan vi arbejde med, at du slipper tankerne og i stedet mærker følelserne i din krop. Måske opdager du, hvordan dine tanker forplanter sig i kroppen. Måske kan du mærke en smerte i hjertet, når du tænker negativt om dig selv. Måske føler du en knugende fornemmelse i solar plexus, hvis du er bange for, hvad andre tænker om dig.

Når vi bliver bedre til at registrere og lytte til følelserne i vores krop, kan dette blive et fantastisk pejlingsredskab til at finde retning i vores livet.

Drømme: I terapien kan vi analyse dine drømme. Da drømme kommer direkte fra det ubevidste, er der ofte meget information at hente her. Det kan give et fingerpeg om de områder, man psykisk bruger sin energi på. I drømme finder man ofte billeder på, hvad man er bange for og på, hvor man har sine ressourcer.

Kunstterapi: Hvis man har lyst, kan man få en male- eller collageopgave, hvor man arbejder med at billedliggøre et tema, der har været drøftet i terapien. At lave kunstterapi vil altid handle om at udtrykke følelser og finde ned i et mere ubevidst niveau af sig selv. Det handler på ingen måde, om vurdering af, om noget er ”flot” eller ”rigtigt”. Tegning og maleri kan i øvrigt medvirke til at genopleve glæden ved kreativt udfoldelse.